Selecteer een pagina

Corona

Het coronavirus raakt iedereen. De kans is groot dat u als ondernemer negatief wordt getroffen door de crisis die door COVID-19 wordt veroorzaakt. Hoewel de Nederlandse overheid een pakket aan maatregelen heeft aangekondigd om de ondernemer door deze crisis te loodsen zullen veel bedrijven zwaar worden getroffen. Wat kan een ondernemer doen om zich te beschermen en de schade zo beperkt mogelijk te houden?

Crisis

Minister Hoekstra deelde in een debat in de Tweede Kamer mee dat ondanks de aangekondigde steunmaatregelen bedrijven failliet zullen gaan. Het Centraal Planbureau heeft laten weten dat de Nederlandse economie hard zal worden geraakt. De situatie wordt mogelijk zwaarder dan in de periode 2008-2009. Daarmee is de coronacrisis niet alleen een menselijke en medische crisis, maar ook een economische en financiële. Het is daarmee duidelijk dat ook ondernemers zullen worden geraakt.

Gevolgen voor overeenkomsten

Voor de ondernemer heeft het coronavirus gevolgen voor bestaande maar ook voor nieuwe overeenkomsten. Voor reeds lopende overeenkomsten is het de vraag of deze volgens de bestaande afspraken nagekomen kunnen worden. De kans is groot dat veel overeenkomsten en gehanteerde algemene voorwaarden geen specifiek antwoord op de huidige situatie kunnen geven. Ten aanzien van nieuwe overeenkomsten zal de ondernemer rekening met het coronavirus moeten houden, het virus is immers concreet aanwezig en daarmee niet meer onvoorzien.

Maatregelen

Het is van belang dat ondernemers kritisch naar hun kosten blijven kijken. De aangekondigde overheidssteun kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Dit neemt echter niet weg dat als gevolg van de coronacrisis zich een situatie kan voordoen dat een ondernemer voorziet dat hij niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Zolang de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) nog niet in werking is getreden kan niet van die mogelijkheid gebruik worden gemaakt om een faillissement te voorkomen. Er zijn wel andere mogelijkheden denkbaar om een faillissement te voorkomen. Het tijdig inschakelen van deskundige hulp is daarbij van groot belang.

Advies

Als advocaten van Firm & Finance kunnen wij u ook tijdens deze crisis voorzien van deskundig advies op het gebied van bestaande en toekomstige commerciële contracten en arbeidsovereenkomsten. Daarnaast kunnen wij ondernemers adviseren en bijstaan die in zwaar weer (dreigen te) raken om de juiste maatregelen te treffen.

Vanwege het coronavirus werken wij op dit moment zoveel mogelijk vanuit huis. Daarbij beschikken we over dezelfde systemen als op kantoor. Wij zijn dan ook bereikbaar via de gebruikelijke kanalen. Het kan wel betekenen dat afspraken op een andere manier worden ingevuld dan gebruikelijk.