Selecteer een pagina

Financieel recht

Financieringsvraagstukken zijn vrijwel inherent aan het ondernemerschap, zoals de financieringsaanvraag, een herfinanciering of het opzeggen van een krediet. Een bank is over het algemeen slechts bereid tot financiering wanneer zij beschikt over voldoende zekerheden, zoals pand, hypotheek en/of borgstelling.

In geval van bijvoorbeeld herfinanciering, betalingsonmacht of het opzeggen van krediet kunnen geschillen tussen u als ondernemer en uw bank ontstaan. Een geschil kan ontstaan over de uitwinning van zekerheden (kan de borg of hoofdelijk medeschuldenaar worden aangesproken en kan hij regres nemen of subrogeren in rechten?), overkreditering, schending van de Wet op het financieel toezicht (Wft) of schending van de algemene zorgplicht. De afgelopen jaren is veel geprocedeerd over renteswaps, waarbij zowel de schending van de zorgplicht, als de schending van de Wft centraal stond.

Onze advocaten kunnen u adviseren en rechtsbijstand verlenen in kwesties die spelen op dit rechtsgebied. De afgelopen jaren hebben zij veel ondernemers in kwesties op het gebied van financieel recht bijgestaan.