Selecteer een pagina

Insolventierecht

Vroeg of laat krijgt een ondernemer te maken met debiteuren die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Op dit financieel onvermogen heeft het insolventierecht betrekking.

Wat kunt u doen wanneer debiteuren hun verplichtingen niet meer nakomen? Onze advocaten kunnen u daarover adviseren. Wij kunnen u ook adviseren wanneer uw eigen onderneming in betalingsonmacht komt te verkeren, de bank het krediet opzegt of het faillissement van uw onderneming wordt aangevraagd. Welke mogelijkheden zijn er dan nog? Advies van een deskundige is in dergelijke gevallen onontbeerlijk omdat binnen het insolventierecht andere regels gelden voor de ondernemer dan wanneer deze niet in financieel onvermogen verkeert. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het insolventierecht en zijn zeer kundig op dit rechtsgebied.